Ασύρματοι Τηλεχειρισμοί

Η δυνατότητα να μπορούμε να τηλεχειριζόμαστε λειτουργίες απομακρυσμένα είναι πολύ χρήσιμη σε πάρα πολλές εφαρμογές, ενώ σε άλλες όπου δεν μπορεί να περαστεί καλώδιο στην υπάρχουσα εγκατάσταση, κρίνεται απαραίτητο.

Οι λύσεις που έχει τυποποιήσει η AQUEL είναι υπολογισμένες για εφαρμογές σε μέρη με υγρασία, όπως εξωτερικοί χώροι, αντλιοστάσια κ.ά. Αυτό σε συνδυασμό με την επί χρόνια αποδεδειγμένη αξιοπιστία λειτουργίας τους, τους κάνουν κατάλληλους για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.