Μετασχηματιστές Φώτων

Έχουμε την δυνατότητα κατασκευής μετασχηματιστών για κάθε χρήση και σε μεγάλο ευρός ισχύος, τους οποίους έχουμε υπολογίσει ειδικά για τις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας στα μηχανοστάσια της πισίνας και είναι σαφώς υπερδιαστασιολογημένοι σε σύγκριση με αυτούς του εμπορίου. Αυτό τους κάνει ανθεκτικούς σε περιβάλλοντα όπως υπόγεια σπιτιών, εργοστάσια, αντλιοστάσια, στεγασμένοι εξωτερικοί χώροι και άλλα παρόμοια περιβάλλοντα, τα οποία καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των εφαρμογών όπου απαιτείται η χρήση μετασχηματιστή.

Η άριστη ποιότητα των υλικών, ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της κατασκευής των μετασχηματιστών και η σχεδόν τριακονταετής πείρα μας στους αυτοματισμούς φωτισμού και παραγωγή μετασχηματιστών, εγγυώνται την άριστη λειτουργία και πλήρη απόδοση των φωτιστικών σας.

Κλασικοί Μετασχηματιστές ( τύπου Μανδύα 230V/12V )

Στην AQUEL έχουμε τυποποιήσει κάποιους μετασχηματιστές σε μεταλλικό ή πλαστικό κιβώτιο με ασφάλειες, οι οποίοι είναι άκρως εύχρηστοι σε εφαρμογές φωτισμού πισίνας ή εξωτερικών χώρων, καθώς συνδέουμε τα φωτιστικά μας στις ασφάλειες και έτσι ασφαλίζουμε κάθε φωτιστικό ή γραμμή φωτισμού ξεχωριστά από τον μετασχηματιστή.
Αυτό το χαρακτηριστικό τους μας δίνει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή του πλήθους και της θέσης των φωτιστικών μας, εκτός από πρόσθετη ασφάλεια της εγκατάστασης μας . Αποτελούν πολύ αξιόπιστες λύσεις, με στιβαρή κατασκευή και εύκολη εγκατάσταση.

Τοροϊδείς μετασχηματιστές ( Toroidal 230V/12V )