Ειδικοί Αυτοματισμοί

Μετά από τόσα χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο σχεδιασμού και κατασκευής αυτοματισμών επεξεργασίας νερού και ειδικότερα στον τομέα της πισίνας, έχουμε αναγνωρίσει κάποιες κοινές ανάγκες των συστημάτων πισίνας, οι οποίες μπορούν να τυποποιηθούν σε μικρά πινακάκια. Κάθε μία από τις τυποποιημένες λύσεις που προσφέρει η AQUEL είναι εύκολα επεκτάσιμη χωρίς αντικατάσταση του εξοπλισμού και άκρως κατάλληλη για περιβάλλοντα μηχανοστασίων πισίνας, πληρώντας όλα τα πρότυπα στεγανότητας και καλής λειτουργίας.

Έλεγχος στάθμης

Αυτοματισμοί Θέρμανσης

Η θέρμανση του νερού είναι κάτι απαραίτητο στις περισσότερες εφαρμογές και εξαρτάται από τον τρόπο που θα επιλέξουμε να θερμάνουμε το νερό (καυστήρα, ΑΠΕ κτλ) και κατ’επέκταση τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουμε (εναλλάκτη, ηλεκτρικό θερμαντήρα κτλ). Η AQUEL υλοποιεί αυτοματισμούς θέρμανσης κάθε είδους, ανάλογα με την ζήτηση του πελάτη και την εφαρμογή. Οι αυτοματισμοί αυτοί μπορεί, είτε να ενσωματώνονται μέσα στον πίνακα και να επηρεάζονται (ή όχι) από άλλη λειτουργία του πίνακα, είτε μεμονωμένοι πίνακες θέρμανσης για την ειδική εφαρμογή του πελάτη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κλασσικές λύσεις θέρμανσης, για τις οποίες έχουμε τυποποιήσει κάποιους ευέλικτους αυτοματισμούς θέρμανσης.

Compact πίνακες πισίνας - SPA

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, όπως μικρές προκάτ πισίνες, τα SPA, Jacuzzi, υδρομασάζ, σκούπες καθαρισμού της πισίνας, άρδευσης και άλλες πολλές, οι οποίες μπορούν να σταθούν και μόνες τους ή να γίνουν προσθήκη σε μία ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση.