Ηλεκτρικοί πίνακες

Η AQUEL δραστηριοποιείται επί 30 χρόνια στη κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων διανομής και αυτοματισμού, κατασκευάζοντας πιστοποιημένα προϊόντα, πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα, ικανοποιώντας έτσι και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι οι προηγμένες λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού που είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ανάλογα την εφαρμογή. Έτσι οι πίνακες που κατασκευάζουμε χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες, αυτούς της σειράς Ε και αυτούς της σειράς D. Ο διαχωρισμός έχει να κάνει με τον τρόπο χειρισμού του εκάστοτε πίνακα.

Πίνακες μηχανημάτων

Ένα ιδιαίτερο κομμάτι των πινάκων που κατασκευάζουμε είναι οι πίνακες χαμηλής τάσης που προορίζονται για εγκατάσταση σε μηχανήματα. Οι πίνακες μηχανημάτων που κατασκευάζουμε είναι σύμφωνοι με το διεθνές πρότυπο ΕΝ 60204-1:2006, το οποίο αφορά την ασφάλεια του μηχανήματος (Safety of Machinery). Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι ο πίνακας είναι κατάλληλος, ώστε το μηχάνημα να πάρει σήμανση CE. Οι πίνακες μπορεί να είναι είτε για σταθερά, είτε για φορητά μηχανήματα και κατασκευάζονται ειδικά για το κάθε μηχάνημα.

Όλοι οι πίνακες μηχανημάτων χαμηλής τάσης πριν παραδοθούν, υποβάλλονται στις δοκιμές σειράς που υποδεικνύει το ΕΝ 60204-1 και οι μετρήσεις εκδίδονται με την μορφή πιστοποιητικού. Τέλος, ο πίνακας παραδίδεται συνοδευόμενος από το πολυγραμμικό σχέδιο του, το πιστοποιητικό επιτυχίας των δοκιμών σειράς και το manual λειτουργίας του.

Ηλεκτρικοί Πίνακες σειράς Ε

Είναι πλαστικοί (ABS), μεταλλικοί ή θερμοπλαστικοί στεγανοί πίνακες με μετώπη και διαφανή ή αδιαφανή πόρτα και εσωτερικό χειρισμό.

Ηλεκτρικοί Πίνακες σειράς D

Είναι θερμοπλαστικοί, πολυεστερικοί ή μεταλλικοί στεγανοί πίνακες με αδιαφανή πόρτα και εξωτερικό χειρισμό με μπουτόν, διακόπτες, ψηφιακά όργανα, ενδεικτικές λυχνίες και άλλα. Για όλους τους πίνακες ισχύουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία και πρότυπα με αυτά των πινάκων σειράς Ε.

Η επιλογή του ερμαρίου και στη συνέχεια ο σχεδιασμός του ηλεκτρικού πίνακα ορίζονται αποκλειστικά από τις απαιτήσεις της εφαρμογής (βαθμός στεγανότητας, σημείο τοποθέτησης, διαστάσεις κτλ) και τις ανάγκες του πελάτη. Για παράδειγμα μπορεί η επίβλεψη λειτουργίας να γίνεται από οθόνη ή κεντρικό σύστημα ελέγχου, οπότε η διαφανής πόρτα να είναι αχρείαστη.

Όλοι οι πίνακες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτούς διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης τους. Επίσης για κάθε πίνακα πληρούνται όλες διαδικασίες ελέγχου της καλής λειτουργίας του και παραδίδεται πλήρως ελεγμένος και δοκιμασμένος.