Προμηθευτές

Στρατηγική επιλογή της AQUEL, είναι η συνεργασία με αναγνωρισμένες διεθνείς επιχειρήσεις και επώνυμες εγχώριες βιομηχανίες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού. Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται αυστηρώς βάση κριτηρίων αξιοπιστίας, ποιότητας αλλά και διαθεσιμότητας των προϊόντων, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η αποδοτική και ειλικρινής συνεργασία, η οποία μεταφράζεται σε προστιθέμενο όφελος για τους πελάτες μας.

Επιλέγουμε συνεργάτες οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα μαζί μας, αυτό που ορίζει σαν πρώτη αξία τον πελάτη και την βέλτιστη εξυπηρέτησή του. Έτσι διασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα των πρωτογενών υλών, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και παράγουμε το τελικό προϊόν, άριστης ποιότητας αλλά και αξιοπιστίας.

Αποτέλεσμα των επιλογών και συνεργασιών μας είναι, προϊόντα που αντέχουν στη φθορά και τον χρόνο και κατ’επέκταση μικρό κόστος συντήρησης για τους πελάτες μας. Αυτή η επιμονή της AQUEL για βέλτιστη ποιότητα όλων των παραγόμενων προϊόντων και άρτια εξυπηρέτηση των πελατών, μέσω εξειδικευμένων και καινοτόμων λύσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε έργου, της έδωσε με το πέρας του χρόνου το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο τομέα της επεξεργασίας νερού και ειδικότερα στην πισίνα.