Γιατί την AQUEL?

Κάθε εταιρεία χαρακτηρίζεται από διαφορετικά προσόντα, κάποια είναι αποτέλεσμα της διαδρομής της στον χρόνο, ενώ άλλα είναι αποτέλεσμα προσανατολισμού και αξιών της εταιρείας. Μέσω αυτών διαμορφώνεται και εδραιώνει την παρουσία της στον τομέα, τον οποίο δραστηριοποιείται.

Εμπειρία μέσα από έργα και εφαρμογές

Η AQUEL είναι μια εταιρεία με παρουσία 30 χρόνων στο κλάδο της κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων και Αυτοματισμών. Σε αυτά τα χρόνια η εταιρεία προχώρησε με σταθερά και αποφασιστικά βήματα εξέλιξης ακολουθώντας μια μεγάλη διαδρομή έως σήμερα.

Στη διαδρομή της αυτή είχε συμμετοχή σε μεγάλα έργα της χώρας, στον τομέα της μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών πινάκων, από τα οποία απέκτησε σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις σε διαφορετικά πεδία εφαρμογών.

Η εταιρεία έχει εξειδίκευση σε εφαρμογές Επεξεργασίας Νερού, όπως Βιολογικοί Καθαρισμοί και Πισίνες, αλλά αυτό δεν αποτελεί το μοναδικό της αντικείμενο. Η AQUEL είναι σε θέση να κατασκευάσει κάθε ηλεκτρικό πίνακα Κίνησης, Αυτοματισμού ή Διανομής, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, τις προδιαγραφές του έργου και τις επιθυμίες του πελάτη.

Εξειδικευμένες λύσεις και Αυτοματισμός

Από την αρχή της πορείας της η AQUEL επένδυσε στον προηγμένο αυτοματισμό και συνέχισε να συμβαδίζει και να εκπαιδεύει το έμψυχο δυναμικό της σε αυτόν έως σήμερα. Είναι μια εταιρεία που παρακολουθεί τις νέες τεχνολογίες, εκπαιδεύεται σε αυτές και τις ενσωματώνει, με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Αυτό το πάθος για τον αυτοματισμό σε συνδυασμό με την εμπειρία τόσων εφαρμογών σε διαφορετικά πεδία, έχει δώσει στην AQUEL το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  να μπορεί να παρέχει τεχνικές λύσεις και προτάσεις σε σύνθετα και εξειδικευμένα θέματα αυτοματισμού. Οι λύσεις αυτές διαμορφώνονται πρωτίστως, για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και της εφαρμογής και υλοποιούνται με χρήση κάποιου είδους αυτοματισμού ή συνδυασμού αυτών.

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια ενασχόλησης και εξέλιξης της εταιρείας μέσα από τον παραδοσιακό και βιομηχανικό αυτοματισμό, αποφάσισε να επεκτείνει τις δυνατότητες αυτοματισμού της και στον κτιριακό τομέα. Έτσι το 2018 η AQUEL επένδυσε στην εκπαίδευση και πιστοποίηση δυναμικού της εταιρείας, για Μελέτη και Σχεδιασμό «Έξυπνων» Συστημάτων (BUS) Κτιριακού Αυτοματισμού με το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο Κτιριακού Αυτοματισμού KNX.

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται σημαντικά οι λύσεις αυτοματισμού που μπορεί να παρέχει η εταιρεία, σε ακόμα μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογών, όπως αυτό των Κτιριακών Αυτοματισμών.

Μελέτη και Κατασκευή

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι μπορεί να παρέχει πλήρη Ηλεκτρολογική Μελέτη της εφαρμογής, των απαιτήσεων ισχύος και Σχεδιασμό του αυτοματισμού της. Αυτό σημαίνει ότι η AQUEL είναι συνεργάτης των πελατών της στον ηλεκτρολογικό τομέα των εφαρμογών τους, καθώς  με την περιγραφή της εφαρμογής και του Η/Μ εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, η AQUEL αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

  • Πίνακες Διανομής.
  • Πίνακες Ελέγχου κινητήρων.
  • Πίνακες Αυτοματισμού (PLC, Motor Drives etc).
  • Αυτόματες μονάδες αντιστάθμισης άεργου ισχύος.
  • Πίνακες AC/DC Φωτοβολταϊκών εφαρμογών.
  • Πίνακες BUS - KNX.
  • Πίνακες ειδικών εφαρμογών και απαιτήσεων.
  • Μετασχηματιστές χαμηλής τάσης.

Τέλος, η εταιρεία εκπονεί ολοκληρωμένες μελέτες και σχέδια για «Έξυπνα» Συστήματα Κτιριακού Αυτοματισμού σε οικίες, γραφεία ή τουριστικές μονάδες, όπως επίσης και συμβατικών.

Ποιότητα κατασκευής και Υποστήριξη

Μία από τις αξίες της εταιρείας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της. Έτσι, τόσο στον τομέα της μελέτης, όσο και στον τομέα της κατασκευής, πληρούνται πάντα τα ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή πρότυπα. Η AQUEL έχει πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής κατά ISO 9001:2015 και όλα τα παραγόμενα προϊόντα φέρουν σήμανση CE.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των πινάκων είναι υψηλής ποιότητας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού υλικού και φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις. Στη συνέχεια ο κάθε πίνακας περνάει από δοκιμές σειράς κατά το πρότυπο ΕΝ 61439-1 ή ΕΝ 60204-1 αν πρόκειται για μηχάνημα,  σε ειδικό μηχάνημα πιστοποίησης, από το οποίο εκδίδεται πιστοποιητικό το οποίο συνοδεύει τον πίνακα.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα κατασκευής των προϊόντων και δίνεται στην εταιρεία η δυνατότητα να ανταπεξέλθει και στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές κατασκευής. Συμπληρωματικά με την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων λειτουργεί η συνεχής Τεχνική Υποστήριξη που παρέχουν οι τεχνικοί και οι μηχανικοί της εταιρείας. Η Τεχνική Υποστήριξη και το ενδιαφέρον της AQUEL για το κάθε έργο δεν σταματάει όταν αυτό ολοκληρωθεί, αλλά συνεχίζει για όλο τον κύκλο ζωή του. Αυτό αποτελεί ακόμα έναν λόγο, για τον οποίο η AQUEL είναι συνεργάτης, στο ηλεκτρολογικό κομμάτι μιας εφαρμογής.